Градска управа Приједор потврдила усклађеност са стандардом ИСО 9001:2015

Консултантска и цертификацијска кућа ЕВРОЦЕРТ из Београда је данас у Градској управи провела први надзор стандарда након рецертификације проведене претходне године.

На завршном састанку руководству Градске управе је саопштено да постоји сва потребна документација стандард, али и да има мјеста за унапредјење система. Најзначајнији закључак је да ће просторе за побољшање користити сви руководиоци организационих јединица, који су данас и присуствовали провјери стандарда.
Доказ да је Град Приједор, системски одржао своје управљање и да ће захваљујући препорукама само напредовати управо су и закључци уз материјале у прилогу, од стране цертификацијске куће.
Будући да овај стандард, заправо представља ресурс, који ће користити градоначелнику да има значајнији увид у све процесе и нормирања, очекује се повећање успјешности поступања по стандарду у наредних годину дана, што ће бити и видљиво. Многа унапређења су већ констатована тако да се може потврдити, да нови градоначелник, континуирано ради на развијању процеса и покретању иницијатива унапредјења.

Назад