Засједао Штаб за ванредне ситуације

Градски штаб за ванредне ситуације

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12) и члана 12. став 3., Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на сједници одржаној дана 05.10.2021. године у 09,00 часова Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора, доноси слиједеће:<

ЗАКЉУЧКЕ

Градски штаб за ванредне ситуације констатује:

1. На подручју града Приједора тренутно је 105 лица са позитивним тестом на вирус корона. До сада се 2.024 лица опоравило од обољења узрокованог вирусом корона, а 131 лице је преминуло. Под здравственим надзором - у кућној изолацији је 375 лица, а здравствени надзор је престао за 9.330 лица. У ЈЗУ Болницу "Др Младен Стојановић" Приједор - ЦОВИД одјељење смјештена су 42 пацијента. До сада је на територији града Приједора првом дозом вакцине вакцинисано 16.406 грађана, а другом дозом 15.022 грађана. У школама на подручју града Приједора позитивно је 23 ученика и 3 наставника, а 94 ученика и 4 наставника су у изолацији због контакта са зараженима. Клиничка слика обољелих ученика је са блажим симптомима.

2. Сви субјекти укључени у спровођење мјера заштите и спречавања ширења вируса корона на подручју града Приједора извршавају задатке, мјере и препоруке дате од стране Градског штаба за ванредне ситуације.

Дана 28.09.2021. године Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак бр. 99-1/21 о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској који је на снази до 12.10.2021. године :

1. У циљу спречавања ширења вируса корона САРС-ЦоВ-2 и ЦОВИД-19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва од 28.09.2021. до 12.10.2021. године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 људи,
2) сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица,
2. Од 28.09.2021. до 12.10. 2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 24.00 часа:
1) Свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
2) Приређивачима игара за срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).
3. Изузетно од тачке 2.,подтачке 1) овог закључка од 28.09.2021. до 12.10.2021. године, у периоду од 06:00 до 02:00 часа наредног дана, дозвољава се рад ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ " Институт за јавно здравство Републике Српске."

4. Од 28.09.2021. до 12.10.2021. године у периоду од 24:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

5. Од 28.09.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 наредног дана, а изузетно од тачке 1., подтачке 1) овог закључка, дозвољавају се :
1) Такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ " Институт за јавно здравство Републике Српске",
2) Организација културних и традиционалних манифестација и фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске".
6. Дозвољене активности из овог закључка спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске".
7. Задужују се све васпитно-образовне установе и градски/општински штабови за ванредне ситуације јединица локалних самоуправа у Републици Српској, да у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Српској, редовно обавјештавају Министарство просвјете и културе, те да уколико буде потребно доставе приједлог за обустављање наставе у школама и преласку на одвијање наставе на даљину.
8. Приједлог за обустављање наставе у школама из тачке 7. овог закључка може да обухвата све школе на подручју одређене јединице локалне самоуправе или само одређене школе са или без подручних одјељења.
9. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у затвореном тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутстава ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за боравак у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.
10. Изузетно од тачке 7. овог закључка обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) Дјеца млађа од 7 година живота,
2) Лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
3) Лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.
11. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
12. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 9. овог закључка са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора објекта.
13. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да :
1) Услуге пружају заштићени маском,
2) Обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) Обезбједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4) Се придржавају упутстава ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) Одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера
14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за спречавање појаве и ширења ЦОВИД-19 болести на радном мјесту.
15. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
1) Организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
2) На улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.
16. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске".
17. Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) На улазу у службене просторије ограничити број лица која истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
2) Одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
3) Омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

18. Надзор над спровођењем овог закључка спроводи Министарство унутрашњих послова, Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.
19. Наређује се штабовима за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе, а посебно штабовима за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе у којима је погоршана епидемиолошка ситуација да, у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник републике Српске"), број: 121/12 и 46/17), а због погоршане епидемиолошке ситуације на територији донесу рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овим закључком и да под хитно предузму све потребне мјере и радње на санацији епидемиолошке ситуације на територији своје локалне самоуправе, те да о предузетим мјерама и радњама у року од 48 часова обавијесте Републички штаб за ванредне ситуације.
20. Наређује се Стручно-оперативном тиму Републичког штаба за ванредне ситуације да једном седмично одржава сједнице, анализира епидемиолошку ситуацију у Републици Српској и да на дневном нивоу подноси извјештаје Републичком штабу за ванредне ситуације.
21. Непоштовање мјера забране и ограничења из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру ( "Службени гласник Републике Српске", број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске", број 90/17, 42/20, 98/20).
22. Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 24/20) се примјењује уз овај закључак.
23. Овај закључак ступа на снагу 28.09.2021. године.
24. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској, број: 98-1/21 од 13.09.2021. године.


Наредбе, задужења и препоруке
1. Обавезују се субјекти који обављају регистровану дјелатност на подручју града Приједора да услове обављања дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за спречавање појаве и ширења ЦОВИД -19 болести на радном мјесту, а нарочито да појачају мјере дезинфекције.
2. Обавезују се надзорни и контролни органи на подручју града Приједора да у сарадњи са представницима Министарства унутрашњих послова појачано врше контролу и надзор над спровођењем мјера утврђених закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, а посебно оних које се односе на рад угоститељских објеката.
3. Градски штаб за ванредне ситуације апелује на становнике града Приједора да се придржавају прописаних мјера за спречавање појаве и ширења вируса корона, а прије свега да поштују мјере о ограниченом броју лица која се приватно окупљају (до 70 лица), одржавају физичку дистанцу од 2 метра, носе заштитне маске у затвореном простору, одржавају мјере личне хигијене, те да врше редовно чишћење и дезинфекцију просторија у којима бораве и раде.

За реализацију ових закључака задужују се органи и службе Градске управе Приједор, привредна друштва, јавне установе и институције на подручју града Приједора.

Број: 02-сл-40/21
Датум: 05.10.2021. године

КОМАНДАНТ

Далибор Павловић

Назад