Завршни радови на саобраћајници Ц-106 у Индустријској зони Целпак

У Индустријској зони " Целпак"у Приједору је извршена уградња доњег носивог слоја асфалта саобраћајнице "Ц-106" што је пројекат Града Приједора чија је вриједност 843 998,52 КМ.

Пројекат финансира Влада Републике Српске.
Сходно временским приликама, очекује се уградња горњег, хабајућег, слоја асфалта и постављање хоризонталне сигнализације и коначан завршетак радова на овој саобраћајници.
Ријеч је о саобраћајници дужине 310 метара и ширине 8 метара са два тротоара и пратећом инфраструктуром (фекална канализација,оборинска канализација,хидрантска мрежа, расвјета, и средњенапонски вод).
Саобраћајница пролази крај, углавном, страних предузећа која запошљавају око двије стотине радника у овој индустријској зони.Њена изградња пуно ће значити свима њима јер се ради о уређењу канализације и приступних путева до сваке од њих и тиме ће трајно бити ријешени проблеми ових инвеститора
Коначна реализација овог пројекта значиће много предузетницима , али и радницима који овом саобраћајницом долазе на посао.

Назад