Програм провођења јавне расправе на Нацрт и ребаланса буџета Града Приједора за 2022. годину


На основу члана 2. Закључка о усвајању И Ребаланса буџета Града Приједор за 2022. годину, број 01-022- 122 /22 од 17.08.2022. године, начелник Одјељења за финансије доноси

ПРОГРАМ

Провођења јавне распрааве о Нацрту И Ребаланса буџета Града Приједор за 2022. годину
Јавна расправа о Нацрту И Ребаланса буџета Града Приједор за 2022. годину провешће се у периоду од 19.08.2022. године до 26.08.2022. године са циљем обезбјеђивања учешћа јавности кроз заинтересоване групе грађана , невладине организације и кориснике буџета Града Приједор у процесу доношења Ребаланса буџета и њиховом учешћу у предлагању примједби, приједлога и сугестија.
Примједбе, приједлози и сугестије ће се уобзирити за коначно утврђивање Приједлога И Ребаланса буџета Града Приједор за 2022. године.
Због епидемиолошке ситуације изазване пандемијом корона вируса, јавна расправа ће се одржати електронским путем, на сљедеће начине:
1. На интернет страници Града Приједор www.приједорград.орг у дијелу Град Приједор/Градска управа/буџет/информације линк можете наћи сав доступан материјал за провођење јавне расправе о Нацрту И Ребаланса буџета Града Приједор за 2022. годину.
2. На интернет страници Града Приједор линк можете дати своје примједбе и сугестије о Нацрту И Ребаланса буџета Града Приједор за 2022. годину у обрасцу Јавне расправе о Нацрту Ребаланса буџета.
3. На интернет страници Града Приједор можете се улоговати на апликацију еЦитизен гдје ће Вам бити доступни сви материјалаи за провођење јавне расправе о Нацрту И Ребаланса буџета Града Приједора за 2022. годину. Путем исте апликације можете дати своје примједбе и сугестије линк
4. Путем маил адресе Контакт е-маил можете дати своје примједбе и сугестије о Нацрту И Ребаланса буџета Града Приједор за 2022. годину
5. У писаној форми путем инфо пулта Града Приједор на коме ће заинтересовани грађани и невладине организације моћи преузети Нацрт И Ребаланса буџета у писаној форми.

Контакт телефони: 052/245-164 и 052/242-165


Начелница ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
МАЈА КУНИЋ дипл.ецц

Назад