Градски штаб за ванредне ситуације- закључци

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12, 46/17 и 111/21) и члана 12. став 3. Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на 1. телефонској сједници одржаној дана 11.01.2023. године

Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједор, доноси сљедеће:

ЗАКЉУЧКЕ

Градски штаб за ванредне ситуације констатује:
1.На подручју града Приједора тренутно нема лица са позитивним ПСР тестом на вирус корона. До сада се 3116 лица опоравило од обољења узрокованог вирусом корона, а 173 лица су преминула. Под здравственим надзором - у кућној изолацији је 38 лица, а здравствени надзор је престао за 20359 лица. У ЈЗУ Болницу "Др Младен Стојановић" Приједор - ЦОВИД одјељење смјештено је 17 пацијента, од којих је 10 позитивно на брзи тест. До сада је првом дозом вакцине вакцинисано 18.576 грађана, другом дозом 17.923, трећом дозом 5.686 и четвртом 177 грађана.

2.Сви субјекти укључени у спровођење мјера заштите и спречавања ширења вируса корона на подручју града Приједора извршавају задатке, мјере и препоруке дате од стране Градског штаба за ванредне ситуације.


Влада Републике Српске је на приједлог Републичког штаба за ванредне ситуације донијела Уредбу о начину извршења мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења ковид 19, ("Сужбени гласник РС" , број 132/22 ).
Извод из текста Уредбе о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења ЦОВИД 19 у Републици Српској гласи:

Члан 13.
Обавезно је ношење заштитне маске, на начин да покрива нос и уста, за запослене у здравственим установама у непосредном раду са пацијентима , те за запослене и посјетиоце у домовима за стара лица и другим установама социјалне заштите за смјештај корисника у току непосредног контакта са корисницима услуга, односне установе.

Члан 14.
Васпитно - образовне и високошколске установе дужне су да прате епидемиолошку ситуацију у оквиру своје установе, у сарадњи са надлежним домом здравља предузимају потребне мјере и правовремено обавјештавају надлежно министарство, те да буду припремљене за прилагођавање рада у случају погоршања епидемиолошке ситуације

Члан 15.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове уредбе врше Републичка управа за инспекцијске послове и посебне организационе јединице за обављање инспекцијских послова у градској, односно општинској управи јединица локалне самоуправе посредством надлежних инспектора у складу са овом уредбом, као и други законом овлашћени републички органи.

Члан 16.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења ковид 19 број: 04/1-012-2-3409/22 ( "Службени гласник Републике Српске ", број 96/22).

Члан 17.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивцања у "Службеном гласнику Републике Српске ", а престаје да важи 31. марта 2023. године.

Наредбе, задужења и препоруке
1. Обавезују се субјекти који обављају регистровану дјелатност на подручју града Приједора да услове обављања дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за спречавање појаве и ширења ЦОВИД -19 болести на радном мјесту.
2. Обавезују се надзорни и контролни органи на подручју града Приједора да у сарадњи са представницима Министарства унутрашњих послова врше контролу и надзор над спровођењем мјера утврђених Уредбом о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења ковид 19 и актуелним закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације .

За реализацију ових закључака задужују се органи и службе Градске управе Приједор, привредна друштва, јавне установе и институције на подручју града Приједора.


Број: 02- сл-1 /23
Датум: 11.01.2023. године

КОМАНДАНТ
Слободан Јавор

Назад