Градски штаб за ванредне ситуације- саопштење

На сједници Градског штаба за ванредне ситуације која је данас одржана у Градској управи Приједор градоначелник Слободан Јавор и шеф Одсјека за цивилну заштиту Мирослав Крнета упознали су чланове Штаба са инструкцијом Републичке управе цивилне заштите број: 25.01-815-6/23 од 13.01.2023. године вези са најавом Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске која се односи на могућност велике количине падавина.

На сједници су дефинисани слиједећи закључци:

1.Јавно комунално предузеће " Комуналне услуге " и предузеће " Водовод " обавезују се да одмах приступе чишћењу шахтова и канала за површинску одводњу атмосферских вода и раде на отклањању до сада идентификованих уских грла за отицање ових вода;
2.Обавезује се Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове да преко одабраног извођача у току дана изврши припрему и пуњење 1000 врећа са пијеском које ће се у случају потребе дистрибуирати угроженим домаћинствима;
3.Такође поменуто Одјељење у сарадњи са јавним предузећима задужује се да изврши припрему грађевинске механизације и успостави стално дежурство у сједиштима предузећа како би се на вријеме могло дјеловати на критичним тачкама;
4.Налаже се свим субјектима заштите да се ставе у приправност како би по потреби и на основу наредби Градског штаба за ванредне ситуације могли приступити извршавању мјера заштите и спасавања на подручју града Приједора.

Одсјек за цивилну заштиту ће координисати рад и припреме свих субјеката заштите и по потреби информисати Градски штаб за ванредне ситуације и Републичку управу цивилне заштите.

Кабинет градоначелника

Назад