Представници града учествовали на Првој конференцији у оквиру МЕГ 2 пројекта

Представници града Приједор, Игор Кнегињић, предсједник Скупштине Града, Зинајда Хошић, координатор МЕГ 2 пројекта и Светозар Вучковац, замјеник координатора учествовали су на Првој конференцији у оквиру МЕГ ИИ пројекта-"Размјена искустава партнерских јединица локалне самоуправе и представљање добрих пракси локалне управе у БиХ, окружењу и ЕУ", која је одржана у Сарајеву.

Сврха конференције је била потпуно разумијевање и прихватање нових трендова и пракси у раду локалне управе (функционисања Скупштине града, транспарентност и одговорност јединица локалне амоуправе, учешће грађана у процесу доношења одлука и повећање ефикасности и ефективности рада ЈЛС), које доприносе побољшању квалиета живота грађана.
Циљеви конференције су били сагледавање позитивних ефеката имплементације средњорочних Акционих планова (САП-ова) на унапређење резултата локалне управе у БиХ , представљање модерних трендова и концепата рада локалне управе у земљама окружења и ЕУ и дефинисање потребе прилагођавања постојећих пракси у ЈЛС са позитивним законским оквиром и регулативом, те стандардима и добрим праксама;
Представници града Приједор, Зинајда Хошић и Светозар Вучковац, су учествовали, као панелисти, представљајући град Приједор као примјер добре праксе у двије панел сесије: учешће грађана у процесима доношења одлука и ефикасност и ефективност ЈЛС.
Град Приједор учествује у имплементацији МЕГ 2 пројекта, као једна од 31 ЈЛС из цијеле БиХ, пошто је остварио изузетне резултате у имплементацији МЕГ 1 пројекта.
Пројекат МЕГ ИИ финансирају Влада Швајцарске, Влада Шведске, Влада Чешке Републике и ЕУ, а имплементира УНДП БиХ, у сарадњи са локалним заједницама које учествују у пројекту.

Назад