Други састанак Форума за грађанске иницијативе у оквиру Пројекта "РеЛОаД 2"

У оквиру Форума за грађанске иницијативе Града Приједор, који окупља 9 чланица и чланова, представника различитих друштвених група, на данашњем другом састанку представљен је рад Форума, презентован циљ и начин дјеловања Форума, а будући да је Град Приједор додатно укључен и у пројекат Макерс, присутнима је презентована и спона између ова два пројекта.

Дефинисане су кључне области којима би се Форум могао бавити, а тичу се:
Отварања Омладинског центра - Град Приједор, иако има велики број младих, за исте се не нуде могућности и садржај који би анимирао младе. Од културних манифестација, едукативних, спортских и сл. Додатно, кроз Центар би се организовале едукације, посебно потребно из домена професионалног савјетовања и усмјеравања.

Центар за рани раст и развој - како је ово иницијатива која излази ван оквира надлежности Града, идеја је да сам Форум а заједно са Градском управом упути Фонду здравства иницијативу за запошљавање логопеда и дефектолога било кроз Центар за ментално здравље или кроз формирање одвојеног Центра за рани раст и развој. Повећан је број дјеце са потребама логопедске услуге који ове врсте услуга добијају или у Бања Луци или у Хрватској.

Додатно, препозната је потреба за рад са родитељима дјеце са потешкоћама у развоју на јачању самопоуздања, јачања родитељске улоге у специфичним ситуацијама.

Договорено је да се испред Форума упути иницијатива Градској управи за Центар за рани раст и развој а који би се обједињен послао према Заводу здравства Републике Српске, као и иницијатива за отварање Центра за младе, такође да се пошаље према Граду за рјешавање.

Назад