Потписан протокол о поступању у случајевима насиља у породици на подручју града Приједора

У Градској управи Приједор данас је потписан протокол о поступању у случајевима насиља у породици на подручју града Приједора.

Потписници протокола су Град Приједор, Полицијска управа Приједор, ЈУ Центар за социјални рад Приједор, ЈЗУ "Дом здравља" и Болница " Др Младен Стојановић", васпитно образовне установе тј.активи директора основних и средњих школа, ЈУ Центар "Сунце", Окружно јавно тужилаштво у Приједору, Основни суд и Окружни суд у Приједору.
Сврха овог протокола је обезбиједити координисан, ефикасан и свеобухватан рад свих субјеката који су надлежни у поступању код појаве насиља у породици, тренутна помоћ, подршка и заштита жртава насиља у породици те сузбијање и спречавање понављања насиља.
Текст протокола припремила је Радна група за координацију и сарадњу везану за протокол о поступању у случајевима насиља у породици која је именована рјешењем градоначелника од 26. септембра 2022.године.
Обавеза потписивања Протокола на подручју јединице локалне самоуправе прописана је чланом 6. ст.3. Закона о измјенама и допунама закона о заштити од насиља у породици ("Службени гласник Републике Српске", број: 84/19) који прописује да се " на подручју јединице локалне самоуправе закључује протокол о поступању и формира се група за координацију и сарадњу од представника свих установа, органа и организација које пружају заштиту, помоћ и подршку жртвама насиља у породици".
Општи протокол о поступању у случајевима насиља у породици у Републици Српској, потписан је и објављен: 21.02.2022. године ("Службени гласник Републике Српске", број: 14/22, потписници су: Министарство породице, омладине и спорта, Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство просвјете и културе и Министарство управе и локалне самоуправе ) и његовим потписивањем, створени су услови за потписивање Протокола о поступању у случајевима насиља у у породици на подручју града Приједор.

Назад