Састанак Партнерске групе за израду Стратегије развоја града 2024-2030.године

Први састанак Партнерске групе за израду Стратегије развоја града Приједора за период 2024 - 2030. године који је данас одржан у Приједору представља формални почетак рада на изради стратешке платформе која ће представљати полазну основу за комплетан процес израде Стратегије.

Партнерска група за развој има око 180 чланова, углавном су то представници институција из области економског, цивилног и друштвеног живота, односно представници власти, невладиних организација, привредници, представници спортских и културних установа и организација тачније сви који би требали да учествују у изради квалитетне стратегије развоја града у поменутом периоду.
Координатор процеса израде Стратегије и предсједник Радне групе Раде Росић изјавио је да је формирање Партнерске групе један од најважнијих сегмената будући да се улога и одговорност ове групе односи на разматрање кључних налаза и приједлога у изради стратегије, пружању савјетовање помоћи и дефинисању одређених мјера и пројеката чијом реализацијом треба да се допринесе развоју града Приједора у свим аспектима живота.
" То се односи на економски развој , изградњу инфраструктуре, унапређење културног, спортског и туристичког садржаја , заштиту животне средине, унапређење стандарда живота свих грађана града Приједора" , рекао је Росић.
Он је додао да је данас презентована методологија израде Стратегије која је у складу Законом о стратешком планирању и управљања развојем Републике Српске која је донесена 2021.године.
" Презентована је интернет апликација путем које сви могу да дају свој допринос односно један од начина на који сви заинтересовани могу да се укључе у њену израду", рекао је Росић додајући да Град са Развојном агенцијом " Преда" први пут самостално ради на изради Стратегије развоја.

Назад