Објављен јавни позив за суфинансирање пројеката удружења

Град Приједор објавио је данас јавни позив за суфинансирање програмско-пројектних активности социјално-хуманитарних савеза/удружења и удружења националних мањина из буџета Града Приједора у 2024. години

Начелник Одјељења за културу, међународну сарадњу , спорт и невладине организације Александар Миљешић позвао је све социјално-хуманитарне савезе и удружења те удружења националних мањина да се пријаве за расподјелу средстава из буџета Града Приједора у 2024. години.
Јавни позив је објављен у седмичном листу " Козарски вјесник" и на званичном сајту града гдје је наведена сва потребна документација за пријаву на овај јавни позив.За социјално-хуманитарна удружења у буџету града за 2024.годину планирано је 120.000 КМ, а за удружења националних мањина 25.000 КМ.

Јавни позив: линк

Назад