Радно вријеме на дан 21.11.2018.

Радно вријеме на дан 21.11.2018.године

Град Приједор
Градоначелник

Број: 02-32-9/18
Датум: 13.11.2018. године


На основу члана 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 43/07), члана 82. став. 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16) и члана 89. Статута Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 12/17), Градоначелник Приједора, д о н о с иЗ А К Љ У Ч А К
о радном времену на Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. новембар 2018. године1.У сриједу 21. новембра 2018. године, на Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (републички празник), здравствене установе, предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом, превоз путника и ватрогасна јединица, дужни су да организују рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихових основних дјелатности, неопходних за пружање услуга грађанима.2.Ради задовољења неопходних потреба грађана за снабдијевање основним животним артиклима и другим потребама, у сриједу 21. новембра 2018. године могу да раде продавнице са прехрамбеном робом, меснице и рибарнице у времену од 07,00 до 13,00 часова.3.Апотеке, продавнице погребне опреме, бензинске пумпе, субјекти који се баве дјелатностима производње и продаје хљеба, пецива, свјеже тјестенине, кондиторских производа и колача, ветеринарске амбуланте и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичког празника.4.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у Службеном гласнику града Приједора.


ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миленко Ђаковић

Назад