Данас одржан наставак 20.сједнице Скупштине града

Данас је одржан наставак 20. сједнице Скупштине града Приједора, а пред одборницима се нашло 19 тачака дневног реда.

Посебну пажњу привукла је информација о додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији града Приједора.
Шеф одборничког клуба СДС-а Раденко Стијепић поставио је питање како се у закуп може давати земљиште које је укњижено као власништво "Пољопроизвода".
- "Пољопроизвод" има судску пресуду Окружног и Врховног суда. И ми не можемо давати у закуп земљу која није власништво Републике Српске. Ја сам упозорио да то може доћи на наплату са буџета града. А ми смо овдје да бранимо интересе грађана који су нас изабрали на ове функције -рекао је Стијепић.
Градоначелник Миленко Ђаковић напоменуо је да је у овом случају град Приједор само дао техничку подршку, јер земљиште на кориштење додјељује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. Ипак, градоначелник ј нагласио да је потребно што прије ријешИти овај и сличне судске поступке, јер неријешена имовинско-правна питања коче даљи развој града.
- Ја имам незваничне информације да је дио судских поступака, у које улази и земљиште намијењено за индустријске зоне, још увијек у дугим процесима. Желимо да се то што прије приведе крају. Јер ми ћемо веома бРзо имати потребу за још земљишта за потребе привреде - каже Ђаковић.
Одборници су, између осталог, усвојили и приједлог закључка о утврђивању Зонинг плана јужног дијеле урбаног подручја Приједора. Усвојен је и Акциони план за спречавање и сузбијање малољетничке делинквенције за период 2018-2019. Поред тога, треба напоменути да је Далибор Павловић нови шеф клуба одборника СНСД-а. До сад је ту функцију обављао Драгослав Кабић, који ће у наредне четири године бити посланик у Народној скупштини РС.

Усвојен Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2017.

Планом капиталних инвестиција града Приједора за 2017.годину била је предвиђена реализација 103 пројекта,а реализовано је или се континуирано реализује 62 пројекта што показује 54 одсто остварења планираних пројеката . Из извјештају градског Одјељења за привреду и пољопривреду те Одсјека за стратешко планирање наведено је да је укупно било планирано 34.431.634 КМ , а да је реализовано око 9.438.168 КМ односно око 27,41 одсто средстава у односу на план.
" Од тих средстава, највише је обезбијеђено из буџета града, тачније 3.396.573 КМ, дио од 1.085.751 КМ су кредитна средства, а са нивоа Републике Српске 2.563.136 КМ , док су остала средства обезбијеђена преко јавних предузећа, приватних извора, пројеката ЕУ и донатора", наводи се у извјештају који су одборници Скупштине града усвојили на данашњој 20. сједници.
Највише је реализовано пројеката у друштвеном сектору, тачније 14 дјелимично реализованих и пет завршених пројеката вриједности око 6,5 милиона КМ што је 40,74 одсто планираних средстава и што је оцијењено као добар показатељ обзиром да су у оквиру овог сектора садржани пројекти инфраструктурног карактера.
У економском сектору број започетих и у потпуности реализованих пројеката износи 14,43 одсто или 34 пројекта, а у сфери заштите животне средине 7,12 одсто или девет пројеката.
Иначе, План капиталних инвестиција усвојен је за период 2015-2017.године и предвидио је реализацију 150 пројеката, и то 55 у економском, 53 у друштвеном и 42 у сектору заштите животне средине, укупне вриједности 140.712.100 КМ.
Одборници су на јучерашњем засједању усвојили Извјештај о раду Привредног савјета града за 2017.годину, о раду Дјечијег вртића " Радост" те Акциони план за спречавање и сузбијање малољетничке делинквенције.

О образовању

Од 2006. до 2018.године , број ученика у дванаест приједорских основних школа мањи је за 2051 ученика, а у шест средњих за 1186 ученика, што је укупно 3237. У Информацији о школској 2017/18.године која се данас нашла пред одборницима Скупштине града наведено је да су дугогодишња економска криза, пад наталитета, негативна стопа природног прираштаја , незапосленост младих, миграција становништва основни фактори који су статистички увели Приједор у подручје неповољне демографске структуре.
" Само у школској 2017/18. години број ученика је мањи за 385 ученика, и то у основним школама за 167 ,а у средњим школама за 218 ученика, тако да се тај негативни тренд годинама наставља", наведено је у овој Извјештају.
Просјечна остварена средња оцјена 5338 уписаних основаца током школске 2017/18. године је износила 4,0 док је код 2517 средњошколаца она износила 3,77.
Укупан број оправданих и неоправданих изостанака код основаца износио је 184.155 што је у поређењу са претходном годином мање за 3,75 одсто, а што је још важније је да је број неоправданих изостанака износио 0,69 одсто укупних изостанака. Код средњошколаца број је изостанак је 150.677.
" Основни разлог изостанака је што су од укупно уписаних 2517.ученика, њих 1380 или 54,82 одсто ђаци -путници од којих већина путује дуже од четири километара што је често узрок кашњења или изостајања са наставе" наводи се у Извјештају Одјељења за друштвене дјелатности.
Одборници су се након расправе поводом овог извјештаја сложили да је и даље потребно пратити услове рада у установама образовања, обезбиједити средства за изградњу недостајуће инфраструктуре у школама, њихову реконструкцију , санацију и адаптацију, опремање школа као и побољшати ученички, као и стандард просвјетних радника.
Међутим, сви су били сложни у оцјени да се мора предложити сет мјера за побошљање популационе политике Републике Српске у наредном периоду како би се најављени нови тренд пораста броја ученика у текућој школској 2018/19.години од 30 у основним и 50 у средњим школама даље наставио.


Разријешен Тихомир Тимарац

Одборници Скупштине града Приједора разријешили су данас на 20. засједању , на приједлог градоначелника Миленка Ђаковића, Тихомира Тимарца вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај , комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове.
О овој тачки дневног реда , осим питања шефа Клуба одборника СДС-а Раденка Стијепића, шта је разлог разрјешења, расправе није било.
Одборницима је прочитано обавјештење да , будући да је Тимарцу истакао трећи тромјесечни период обављања функције вршиоца дужности начелника овог одјељења, повучена слиједећа тачка дневног реда којом је било предвиђено доношење Рјешења о његовом поновном именовању за вршиоца дужности начелника одјељења.
"Послове руковођења Одјељења за саобраћај , комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове ће обављати градоначелник од дана разрјешења Тихомира Тимарца до именовања новог начелника Одјељења", наведено је у овом обавјештењу.
Тихомир Тимарац, иначе дипломирани инжењер грађевинарства именован је на ову дужност 7.марта 2018.године након што је на приједлог градоначелника, Скупштина града на 15.засједању смијенила тадашњег начелника Радана Вукадиновића.

Назад