Засједао Градски штаб за ванредне ситуације

Градски штаб за ванредне ситуације- закључци

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ( " Службени гласник РС " број: 121/12 ) и члана 12. Став 3. Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања града Приједора ( " Службени гласник града Приједора " број 7/13 ) ,на сједници Градског штаба за ванредне ситуације Града Приједора одржаној дана 13.05.2019.године доноси сљедеће:ЗАКЉУЧКЕ

У току ноћи 12/13.05.2019. године предузете су наложене мјере заштите и спасавања од стране Градског штаба за ванредне ситуације из првог степена приправности заштите од поплава у насљима захваћеним поплавом услед излијевања ријеке Пухарске и Миошевица
У току претходне ноћи због смањеног интензитета падавина дошло је до пада водостаја ријеке Милошевица и Пухарска и постепеног повлачења воде из угрожених насеља.
Водостаји већих водотока Сане и Гомјенице тренутно су испод критичног нивоа, водостај Сане тренутно износи 221 цм.
Даље интензивне падавине које су присутне на сливном подручју ријеке Сане указују на могућност погоршања стања и појаве поплаве на подручју града Приједора.
Налаже се свим субјектима заштите и спасавања да и даље предузимају мјере заштите и спасавања из првог степена приправности заштите од поплава у складу са Планом заштите од поплава на подручју града Приједора.
Извршити обезбјеђење и припреме потребних количина врећа са пијеском ради интервенција на критичним мјестима ради спречавања продора површинских вода у стамбене и друге објекте.
Обавезује се Одсјек за мјесне заједнице и ГО Црвеног крста да утврде потребе становништва на угроженом подручју ради интервенција у случајевима недостатка воде или других нужних артикала.
Ангажовати капацитете ТВЈ Приједор и АД "Водовод Приједор на испумпавању воде из објеката у којима је дошлу до продора воде у подрумје просторије или стамбене објекта.
Обавезује се АД "Водовод"Приједор и Дом здравља Приједор да предузму мјере појачане контроле хигијенске исправности воде за пиће.
Обавезује се Одсјек за цивилу заштиту да континуирано прати стање водостаја и стање на терену и да благовремено Градском штабу за ванредне ситуације предлаже предузимање потребних мјера заштите и спасавања.

Назад