Градски штаб за ванредне ситуације - Сана у порасту


ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На сједници Градског штаба за ванредне ситуације Града Приједора одржаној дана 13.05..2019.године ( 17,00)доноси сљедеће:


ЗАКЉУЧКЕ

1. Водостај ријеке Сане тренутно износи 370 цм и исти има интензиван раст у последњих 12 сати са тенденцијом да у току ноћи достигне критични ниво од 420 цм. Водостаји ријека Милошевица и Пухарска су у благом паду.
2. Сви субјекти заштите и спасавања су у току дана према утврђеним обавезама од стране Градског штаба за ванредне ситуације предузели наложене мјере заштите и спасавања из првог степена приправносзи за заштиту од поплава.
3. Како је према метеоролошким предвиђањима могуће достизање критичног нивоа водостаја ријеке Сане и плављења насеља у зони ријеке Сане (Тукови, Рашковац, Гомјеница и Брезичани) упућује се упозорење становницима у овим стамбеним зонама који могу бити захваћени поплавом да предузму превентивне мјере заштите од поплава - подизање ствари на виши ниво и предузимање мјера ради спречавања продора воде у стамбене објекте.
4. Обавезују се сви субјекти заштите и спасавања да предузму све неопходне оперативне мјере заштите и спасавања према указаним потребама на потенцијално угоженим подручјима.
5. Обавезује се Одсјек за цивилу заштту да континуирано прати стање водостаја и стање на терену и да благовремено Градском штабу за ванредне ситуације предлаже предузимање потребних мјера заштите и спасавања.

Назад