Обавјештење грађанима Приједора

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ПРИЈЕДОРА

У складу са Правилником о узбуњивању и поступању грађана у случају опасности (" Службени гласник Републике Српске " број 53. од 25.06.2013. године) Оперативно комуникациони центар 121 Града Приједора ће у недјељу 15.12.2019. године у 12:00 часова вршити провјеру исправности система за јавно узбуњивање грађана на подручју Града Приједора.

Провјера исправности система за јавно узбуњивање извршиће се давањем знака ПРЕСТАНАК ОПАСНОСТИ!

Провјера ће се у складу са поменутим Правилником у наредном периоду вршити сваког 15-ог у мјесецу у 12:00 часова.

Назад