Закључци са 18. сједнице Градског штаба за ванредне ситуације

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12) и члана 12. став 3., Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на сједници одржаној дана 01.04.2020. године Градски штаб за ванредне ситуације ГрадаЗАКЉУЧКЕ


Градски штаб за ванредне ситуације констатује:
1. На подручју града Приједора нема новорегистрованих случајева инфицираних вирусом корона. Под здравственим надзором је 497 лица, а здравствени надзор је престао за 596 лица. У карантин у Спортској дворани "Младост" је тренутно смјештено 20 лица која су под здравственим надзором
2. Снабдјевеност тржишта на подручју града Приједора основним животним намирницама и робама је добра. На складиштима трговинких центара има довољна количина свих роба, а снабдјевање новим количинама роба је уредно.
3. Од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске није дата сагласност за објекат старе болнице Приједор за проширење капацитета болнице ""Доктор Младен Стојановић", због немогућности рјешавања проблема смјештаја лица која су смјештена у овом објекту, а која због свог психофизичког и здравственог стања имају потребу за интензивном бригом и његом.
4. Градски штаб за ванредне ситуације је дана 31.03.2020.године упутио приједлог Републичком штабу за ванредне ситуације за изналажење бољих и сигурнијих рјешења за третман лица која се упућују према локалним заједницама и стављају се под здравствени надзор.
5. Од стране Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене послове предузете су активности за набавку 100 кревета и 100 душека за потребе карантина, као и за набавку заштитних и дезинфикационих средстава.
6. Мјере и препоруке Градског штаба за ванредне ситуасције се добро поштују, а надлежне институције, као и надлежни инспекцијски органи предузимају мјере наложене од стране Градског штаба за ванредне ситуације.
7. Штаб ће и даље активно пратити развој ситуације и у складу са развојем догађаја благовремено доносити закључке и усмјеравати рад надлежних служби.

Наредбе, задужења и препоруке:

1.Хотел "Приједор" у Приједору ставља се у функцију карантина за смјештај лица која су стављена у изолацију и под здравствени надзор на подручју града Приједора, а која нису тестирана на корона вирус.
Градоначелник Града Приједора ће донијети наређење о формирању, условима и начину функционисања карантина који се формира у Хотелу "Приједор" у Приједору.

2. Градски штаб за ванредне ситуације ће донијети посебне закључке који се односе на социјалне и економске мјере у циљу ублажавања негативних ефеката на привредне и друштвене дјелатности усљед појаве корона вируса на подручју Града Приједора, као и мјере о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) на подручју Града Приједора.

3. Формира се одбор за праћење и одобравање кориштења средстава са посебног жиро-рачуна болнице "Доктор Младен Стојановић" Приједор на који се уплаћују средства донације намијењене за потребе функционисања болнице у околностима актуелне епидемиолошке ситуације. У одбор се именују сљедећи чланови: Јелача Младен, Кахримановић Енес и Бојић Горан.

4. Извршити анализу могућности кориштења "Машинске школе" Приједор која је стављена у функцију карантина за привремене потребе проширења капацитета болнице "Доктор Младен Стојановић " Приједор у случају појаве благе клиничке слике обољења од короне вируса код лица која су смјештена у постојеће карантине.
-Носилац активности : ХЕС служба Дома здравља Приједор и Болница " Доктор Младен Стојановић" Приједор.

5. Овим закључком стављају се ван снаге закључци Градског штаба за ванредне ситуације донесени дана 19.03.2020. и 30.03.2020.године, а односе се на режим функционисања пословних субјеката на подручју града Приједора.

За реализацију ових закључака задужују се Органи и Службе Градске управе Приједор, привредна друштва , јавне установе и институције.

Број: 02-сл-18/20
Датум: 31.03.2020. године

КОМАНДАНТ

Миленко Ђаковић

Назад