Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) на подручју Гра

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12) и члана 12. став 3., Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на сједници одржаној дана 01.04.2020. године Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора,


ЗАКЉУЧАК
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) на подручју Града Приједора


У циљу провођења мјера утврђених Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације, о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској, доносе се слиједеће мјере:

1. У циљу превенције ширења вируса корона САРС-ЦоВ-2 и ЦОВИД-19 болести на територији Републике Српске и Града Приједора и заштите и спасавања становништва, до 13. априла 2020. године забрањује/у се:
1) сва јавна окупљања,
2) рад свим угоститељским објектима за исхрану и пиће,
3) рад трговинама, изузев субјеката из тачке 2., 3., 4., 5. и 6. овог Закључка,
4) рад фитнес центрима (фитнес, боди - билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
5) рад базенима, "wеллнесс" и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај,
6) рад дјечијим играоницама,
7) рад приватним стоматолошким амбулантама,
8) рад приређивача игара на срећу,
9) обављање услужних и занатских дјелатности чије обављање захтјева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела),
10) рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија,
11) све спортске активности и догађаји у свим јавним и приватним спортским објектима и теренима, градском стадиону и спортским дворанама Града Приједора и
12) организовање свих скупова приватног карактера на којима се окупља већи број људи на територији града Приједора.

2. До 13.04.2020. године ограничава се рад сваки радни дан и суботом од 07:00 до 18:00 часова, а недељом од 07:00 до 13:00 часова:
1) трговинама на велико,
2) трговачким центрима, у којима могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње, апотеке (поштујући ограничење из тачке 4.), пољопривредне апотеке, трговине бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамиком и боја и лакова (поштујући ограничење из тачке 5.) ако се налазе у трговачком центру,
3) трговинама прехране/робе широке потрошње,
4) трговинама сточне хране,
5) субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности уз маскималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,
6) јавним кухињама је дозвољен рад преко шалтера, без услуживања/послуживања у објектима,
7) пољопривредним апотекама и
8) бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је смјештен продајни објекат, а без временског ограничавања рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина и забраном пружања угоститељских услуга.

3. До 13.04.2020. године ограничава се рад од 07:00 до 18:00 часова:
1) трговинским објектима врсте драгстор и
2) субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа).

4. До 13.04.2020. године, апотекама се ограничава рад сваки радни дан од 08:00 до 18:00 часова, а викендом од 08:00 до 13:00 часова.

5. До 13.04.2020. године ограничава се рад сваки радни дан и суботом од 07:00 до 15:00 часова, а недељом од 07:00 до 13:00 часова:
1) трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамике, боја и лакова.
2) тржницама на велико, тржницама на мало (пијаце) и сточним пијацама.

6. Угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, а услуге исхране и пића могу пружати само гостима којима пружају услугу смјештаја, односно који су пријављени за смјештај.

7. Сви субјекти из тачки 2., 3., 4., 5. и 6. овог Закључка, дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за спречавање појаве и ширења ЦОВИД-19 болести на радном мјесту.

8. Током рада наведених субјеката из тачки 2., 3., 4., 5. и 6. овог Закључка, обавезно је предузимање сљедећих мјера:
1) ограничити број људи који истовремено може бити присутан у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити, и то:
а. максимално 20 особа у трговачким центрима,
б. маскимално 2 особе у осталим продајним објектима,
2) испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање једног метра,
3) у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције и повишене хигијене,
4) у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и појачане хигијене.

9. Наређује се власницима угоститељских објеката, пекара и сличних субјеката уклањање гарнитура за сједење за пружање угоститељских услуга (башти).

10. Забрањује се дуже задржавање, сједење у и око угоститељских, трговинских објеката и објеката који се баве продајом пекарских и сличних производа.

11. Препоручује се послодавцима да процес рада организују са минималним бројем извршилаца на лицу мјеста, уз појачане мјере дезинфекције и појачане хигијене.

12. Наређује се инспекцијским органима и контролним органима на подручју града Приједора да у случају непоштовања мјера донесених од стране Градског штаба за ванредне ситуације примјене казнене одредбе Закона о заштити становништва од заразних болести.

13. Овим Закључком стављају се ван снаге Закључци Градског штаба за ванредне ситуације који су донесени дана 19.03.2020.године и 30.03.2020.године и важи од дана доношења, а издате наредбе, забране, ограничења и препоруке се примјењују од 01.04.2020. године.

За реализацију ових закључака задужују се Органи и Службе Градске управе Приједор, привредна друштва , јавне установе и институције.

Број: 02-сл-18-1/20
Датум: 01.04.2020. године

КОМАНДАНТ
Миленко Ђаковић

Назад