Одржана 71.сједница Штаба за ванредне ситуације

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12) и члана 12. став 3., Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на сједници одржаној дана 21.07.2020. године Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора, доноси слиједеће:


ЗАКЉУЧКЕ

Градски штаб за ванредне ситуације констатује:
1. На подручју града Приједора тренутно је регистровано 21 лице са позитивним тестом на нови вирус корона . До сада се 107 лица опоравило од обољења узрокованог вирусом корона, а 14 лица је преминуло. Под здравственим надзором - у кућној изолацији је 41 лице, а здравствени надзор је престао за 2208 лица.
У ЈЗУ Болницу "Др Младен Стојановић" Приједор - ЦОВИД одјељење ради лијечења лица са позитивним тестом на вирус корона смјештено је 10 лица, од којих је 7 лица из Приједора, 2 лица из Костајнице, и једно лице из Новог Града .
2. Дана 20.07.2020.године Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак бр.49-1/20 којим се мијења закључак бр.47-1/20 од 06.07.2020 тако да се до 03. августа 2020.године забрањују сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица. Овим закључком се до 03.августа 2020.године ограничава радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06,00 до 23.00 часова. До 03.августа 2020.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике уз поштивање свих епидемиолошких мјера које је прописао Институт за јавно здравство Републике Српске.
3. Дана 20.07.2020.године Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак бр.49-2/20 којим је утврђена обавеза кориштења заштитне маске на отвореном уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са упутством Института за јавно здравство Републике Српске за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
4. Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације бр.49-3/20 од 20.07.2020. године утврђена је обавеза ЈЗУ Универзитетски клинички центар и јавних здравствених установа- болница у Републици Српској, да се што је прије могуће успостави сарадња са другим здравственим установама у Републици Српској које се баве стационарним лијечењем од ЦОВИД - 19 кроз формализован систем који укључује директну комуникацију, посјете и привремену размјену здравствених радника, размјену стручних знања и информација, међусобне консултације око организације лијечења и рада као и о лијечењу у конкретним случајевима, са циљем постизања истих стандарда и квалитета у пружању здравствених услуга у лијечењу обољелих од ЦОВИД - 19.Такође је утврђена обавеза да се о реализацији ових активности извјештава Министарство здравља и социјалне заштите мјесечно , а по потреби и чешће.
5. Дана 20.07.2020.године Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак бр.49-1/20 о донацији 750 компактних пулсних оксиметара (уређај за праћење количине кисеоника у тијелу) јавним здравственим установама у Републици Српској од стране УНДП -а за БиХ, којим се Дому здравља Приједор и Болници "Др Младен Стојановић" Приједор додјељује по 30 компактних пулсних оксиметара.
6. Штаб ће и даље активно пратити развој ситуације у вези са појавом и ширењем корона вируса и у складу са развојем догађаја благовремено доносити закључке и усмјеравати рад надлежних служби.
Наредбе , задужења и препоруке
1. Обавезују се сва правна лица, предузетници и физичка лица на подручју града Приједора да се у потпуности придржавају мјера утврђених закључком Републичког штаба за ванредне ситуације бр.49-1/20 од 20.07.2020.године којим се забрањују сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, до 03. августа 2020.године, органичава радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06,00 до 23,00 часова и до 03.августа 2020.године дозвољавају такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присутства публике.
2.Обавезују се сва правна лица, предузетници и физичка лица на подручју града Приједора да се у потпуности придржавају мјера утврђених закључком Републичког штаба за ванредне ситуације бр.49-2/20 од 20.07.2020.године којим је утврђена обавеза кориштења заштитне маске на отвореном уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од 2 метра.
3.Обавезује се ЈЗУ Болница "Др Младен Стојановић" Приједор да у потпуности спроведе обевезе утврђене Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације бр.49-3/20 од 20.07.2020.године.
4.Обавезују се надзорни и контролни органи на подручју града Приједора да интензивно врше контролу поштивања мјера заштите и мјера за спречавање појаве и ширења новог вируса корона које су донесене од стране Републичког и Градског штаба за ванредене ситуације.
5.Обавезује се Тим за дезинфекцију Градске управе Приједор да изврши периодичну дезинфекцију јавних површина и јавних објеката на подручју града Приједора. Задужује се Одјељење за саобраћај, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине да изврши набавку неопходних дезинфекционих средстава за дезинфекцију јавних површина и јавних објеката.
За реализацију ових закључака задужују се органи и службе Градске управе Приједор, привредна друштва , јавне установе и институције на подручју града Приједора.


Број: 02-сл-71/20
Датум: 21.07.2020. године

КОМАНДАНТ

Миленко Ђаковић

Назад