Vijesti

10:20

Program provođenja javne rasprave o Nacrtu budžeta za 2021.

GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA

Broj: 02-400-1-2/21
Datum: 26.02.2021. godine

Na osnovu člana 89. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 39/19) i člana 89. Statuta Grada Prijedora ("Službeni Glasnik Grada Prijedora", broj: 12/17), Gradonačelnik Prijedora donosi

Detaljnije …


Stranica 1 od 191