Vijesti

09.00

Obavještenje - Vodovod a.d.Prijedor

Zbog obilnih padavina tokom proteklih dana, "Vodovod" a.d. Prijedor je preduzeo mjere pojačanog praćenja higijensko - zdravstvene ispravnosti vode za piće koju distribuiramo našim potrošačima.

Detaljnije …