Anketa1

Primjedbe na Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenima ulica i trgova

O B A V J E Š T E NJ E

Skupština grada Prijedor razmatrala je Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenima ulica i trgova te je donijela Zaključak o usvajanju Nacrta i stavljanja na zvaničnu stranicu grada Prijedora radi eventulanlnih prijedloga i primjedbi na usvojeni Nacrt.

Pozivaju se sva zaintresovana lica da svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt upišu u predviđenu rubriku koja se nalazi na zvaničnoj stranici Grada .

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenima ulica i trgova link.

Zaključak o usvajanju Nacrta link.

Primjedbe i sugestije možete poslati ovdje ili ispuniti formular ispod.