Civilna zaštita

Civilna zaštita grada Prijedora

Civilna zaštita je planski organizovan dio sistema zaštite od prirodnih i drugih nesreća koji obuhvata organizovanje, pripremanje i učešće građana, preduzeća i drugih pravnih lica i profesionalnih službi, organizacija i udruženja na zaštiti i spašavanju ljudi, materijalnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, drugih nesreća većih razmjera i ratnih dejstava. Civilna zaštita i druge djelatnosti zaštite od prirodnih i drugih nesreća su humanitarne i nevojne prirode.

DOKUMENTI CIVILNE ZAŠTITE

Program razvoja CZ
Procjena ugroženosti