Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za saniranje štete usljed prirodne katastrofe


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za saniranje štete usljed prirodne katastrofe
ORGANIZACIONA JEDINICA: Kabinet gradonačelnika
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA:
ROK ZA IZDAVANJE:
PRAVO NA ŽALBU: