Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata, odnosno domaće radinosti - stari zanat/umjetnički zanat, domaća radinost


NAZIV POSTUPKA: Sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata, odnosno domaće radinosti - stari zanat/umjetnički zanat, domaća radinost
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za privredu i preduzetništvo, Odsjek za upravno - pravne poslove i preduzetništvo
ŠIFRA ZAHTJEVA: Obrazac SP-3
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 60 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Kopija rješenja o registraciji preduzetnika
2. Fotografije proizvoda i
3. Gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od 30 KM

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o zanatsko preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 117/11, 121/12, 67/13 i 44/16, 84/19),
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 53/14) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 8/21),
- Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 100/11, 103/11, 67/13 i 123/20)

OPIS POSTUPKA
Komisija u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje, odnosno provjerava kompletnost zahtjeva (da li je zahtjev podnesen na propisanom obrascu, da li su uz zahtjev dostavljeni potrebni dokumenti), provjerava ispunjenost uslova za sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti, potom voditelj postupka izrađuje upravni akt i dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I PREDUZETNIŠTVO, ODSJEK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE I PREDUZETNIŠTVO
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79 102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-140

ODGOVORNA OSOBA
SLAĐANA MUTIĆ
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
NEVENA RASTOKA
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
BRANKICA ĐAKOVIĆ
052/245-155, KANC.:1, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo
VESNA VRHOVAC
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo