Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP O 8.2.1.21 12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. fotokopiju lične karte;
2. fotokopiju tekućeg računa;
3. izvode iz matične knjige rođenih za maloljetnu djecu;
4. dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (kućna lista);
5. fotokopija rješenja o dodijeljenom pravu iz oblasti socijalne zaštite ili socijalna anamneza izdate od strane JU "Centar za socijalni rad" Prijedor;
6. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti ili uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske Područni centar Prijedor, da lice nije ostvarilo prihode u posljednjih 6 mjeseci;
7. dokaze o visini primanja članova porodice (ček od posljednje primljene penzije, invalidnine, platne liste i slično).
- uz zahtjev priložiti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata

PRAVNI OSNOV
1. Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
2. Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19),
3. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 37/12, 90/16 i 94/19),
4. Pravilnik o dodjeli novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj 6/21).

OPIS POSTUPKA
U skladu sa Pravilnikom o dodjeli novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj 6/21), imenovana je Komisija za dodjelu novčane pomoći koja ima zadatak da pregleda pristigle zahtjeve i utvrdi rang listu koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, sredstva se dodjeljuju Zaključkom Gradonačelnika onim socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece koje su ispunile uslove u skladu sa Pravilnikom. Ostali koji ne ispunjavaju uslove, obavještavaju se pismeno o ishodu njihovog zahtjeva.
Po završetku procedure, sačinjava se Zapisnik.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONJA KASALOVIĆ
052/245-195, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
ZORICA BILBIJA
052/225-644, KANC.: 66, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za zdravstvo i socijalna pitanja