Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE:
PRAVO NA ŽALBU: