Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za razgovor sa gradonačelnikom


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za razgovor sa gradonačelnikom
ORGANIZACIONA JEDINICA: Kabinet gradonačelnika
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE:
PRAVO NA ŽALBU:

OPIS POSTUPKA
Nakon podnesenog zahtjeva za razgovor, isti se proslijeđuju Gradonačelniku i shodno temi zahtjev se realizuje u kabinetu Gradonačelnika ili se delegira u nadležna odjeljenja na dalje postupanje. Tok rješavanja zahtjeva za razgovor sa Gradonačelnikom prati samostalni stručni saradnik za administrativne poslove Gradonačelnika.

ORGANIZACIONA JEDINICA
KABINET GRADONAČELNIKA
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: e-mail
Telefon: 052/245-101

ODGOVORNA OSOBA
Dragana Brdar Kojić
052/245-101, KANC.: 22, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za administrativne poslove Gradonačelnika