Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za saglasnost brisanje zabilježbe zabrane otuđenja i drugih upisanih zabilježbi na nepokretnostima


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za saglasnost brisanje zabilježbe zabrane otuđenja i drugih upisanih zabilježbi na nepokretnostima
ORGANIZACIONA JEDINICA: Stručna služba Gradonačelnika, Odsjek za imovinske poslove i evidenciju nekretnina
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: -