Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje legalnost objekta


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje legalnost objekta
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP PU 7.5.1.L
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Izvod iz javnih evidencija (ZK izvadak, Posjedovni list,
Uvjerenje o usklađenju čestica, kopiju katastarskog plana)
2. kopiju kupoprodajnog ugovora, kupoprodajni ugovor koji se odnosi na
predmetni objekat ili
3. ugovor o građenju objekta ili
4. drugih dokaza na osnovu kojih se može utvrditi da je objekat izgrađen do
kraja 1991.g. / 2013.g.
5. Administrativnu gradsku taksu u iznosu od 10 KM

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS" , broj 40/13, 106/15, 3/16, 84/19),
- Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata ("Sl. glasnik RS", broj 62/18, 93/22),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02,87/07, 50/10, 66/18) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama, prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Grada Prijedor" 6/19, 8/21).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Vrši građevinski uviđaj na licu mjesta u prisustvu stručnog lica arhitektonsko-građevinske struke, te prikuplja podatke vezano za činjenično stanje, ispitivanjem vlasnika objekta i njegovih susjeda i sl.
3. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
4. Izrađuje upravni akt.
5. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
NIKOLINA ŠARIĆ TOPIĆ
052/245-168, KANC.:49, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
RADENKO VUKOVIĆ
052/245-168, KANC.:49, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
SANJA LATINOVIĆ
052/245-169, KANC.: 50, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za obračun naknada