Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za sticanje državljanstva BiH - Republike Srpske kao dvojnog državljanstva - Hrvatska


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za sticanje državljanstva BiH - Republike Srpske kao dvojnog državljanstva - Hrvatska
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za opštu upravu
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o sadašnjem državljanstvu ili ovjerena kopija putne isprave,
- izvod iz matične knjige vjenčanih (dosavljaju samo lica u braku),
- dokaz o odobrenom boravku u Republici Srpskoj (od Terenskog centra iz mjesta boravka),
- dokaz o neosuđivanju (od Policijske uprave iz mjesta boravka),
- dokaz o nevođenju krivičnog postupka (iz zemlje porijekla i BIH),
- dokaz o obezbjeđenom izvoru prihoda (potvrda o radnom odnosu i visini plate, ili drugo),
- dokaz o izmirenju poreskih/finansijskih obaveza (iz zemlje porijekla i BIH),
- ovjerena izjava o prihvatanju pravnog poretka BIH/RS,
- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 100,00 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o matičnim knjigama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 11/09, 43/13 i 66/18),
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18)
- Zakon o državljanstvu Republike Srpske("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 59/14) i
- Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 100/11, 103/11, 67/13 i 123/20).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- Provjerava kompletnost zahtjeva.
- Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
- Izrađuje upravni akt.
- Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-150

ODGOVORNA OSOBA
JASMINKA MURSELOVIĆ
052/245-150, KANC.: 28, RADNO MJESTO: Načelnica odjeljenja