Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje potvrde o izmirenim obavezama


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje potvrde o izmirenim obavezama
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za finansije
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_001 GP MP 10.2.1.4 1-1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 7 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. fotokopija Rješenja na osnovu koga se traži potvrda o izmirenim obavezama,
2. fotokopija lične karte i
3. ovlaštenje za eventualnog zastupnika.

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Izrađuje pravni akt.
4. Dostavlja stranci pravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA FINANSIJE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-160

ODGOVORNA OSOBA
BILjANA PAUKOVIĆ
052/245-162, KANC.: 38, RADNO MJESTO: Šef Odsjeka za trezor
IVANA TOMIĆ
052/245-157, KANC.: 35, RADNO MJESTO: Viši stručni saradnik za poresko knjigovodstvo
MIRAJANA LjUBIČIĆ
052/245-157, KANC.: 35, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za izvršenje budžeta