Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje vodnih smjernica


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje vodnih smjernica
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj, Odsjek za ruralni razvoj i ekonomiku agrara
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP O 8.1.2.25 21
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Rješenje o registraciji firme ili kopija l.k. za fizičko lice,
2. Kopija katastarskog plana i posjedovnog lista,
3. UTU (kopija),
4. Idejno rješenje za projekat i
5. 30,00 KM gradske administrativne takse.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o vodama ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj 8/21).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Izvršava provjeru kompletnosti tehničke dokumentacije za objekte.
4. Izrađuje Rješenje o vodnim smjernicama.
5. Dostavlja podnosiocu zahtjeva Rješenje o vodnim smjernicama.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ, ODSJEK ZA RURALNI RAZVOJ I EKONOMIKU AGRARA
Adresa: Ulica Vožda Karađorđa, 79102 Prijedor
Elektronska pošta: < e-mail >
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/211-200

ODGOVORNA OSOBA
RADOSLAV KLjAJIĆ
052/490-187, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik u oblasti vodoprivrede