Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne proizvodnje


NAZIV POSTUPKA: Izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne proizvodnje
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj, Odsjek za ruralni razvoj i ekonomiku agrara
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP 0 8.1.2.22 21
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Posjedovni list,
2. Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva i
3. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu, ako se zemljište vodi na drugom članu domaćinstva.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o poljoprivredi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/06,20/07, 86/07 i 71/09) i
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska,
2. Izrađuje Uvjerenje i
3. Dostavlja Uvjerenje podnosiocu zahtjeva.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ, ODSJEK ZA RURALNI RAZVOJ I EKONOMIKU AGRARA
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/211-200

ODGOVORNA OSOBA
SUZANA BAŠIĆ
052/490-187, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za poslove poljoprivrede