Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Upis prestanka zajednice etažnih vlasnika zgrada


NAZIV POSTUPKA: Upis prestanka zajednice etažnih vlasnika zgrada
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za imovinsko-stambene poslove
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_001 GP MP 7.1.1.1 (06/1-1)
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU:
1. Registarski list zajednice,
2. Akt o prestanku zajednice,.
3. Tekst oglasa o objavljivanju upisa i
3. Gradska administrativna taksa u iznosu od 20 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV:
- Zakon o održavanju zgrada („Službeni glasnik“ Republike Srpske br. 101/11) i Pravilnik o upuisu u registar zajednica zgrada sa obrascima akata za jedinstvenu primjenu Zakona o održavanju zgrada („Službeni glasnik“ Republike Srpske, br. 27/12),
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik“ Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10) i
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama („Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA:
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost prijave, i u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca iste o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Izrađuje upravni akt.
4. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE
Adresa:Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNO LICE:
DUŠKO VRAČAR
052/245-186, KANC.: 6, RADNO MJESTO: Viši stručni saradnik za stambene poslove