Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za kupovinu - prodaju - zamjenu zemljišta


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za kupovinu - prodaju - zamjenu zemljišta
ORGANIZACIONA JEDINICA: Stručna služba Gradonačelnika, Odsjek za imovinske poslove i evidenciju nekretnina
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP MP 7.5.6.15 09/2-2
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE:
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Posjedovni list za parcelu
2. Kopija katastarkog plana
3. Zemljišnoknjižni izvod
4. List nepokretnosti
5. Uvjerenje o usklađenju parcela

PRAVNI OSNOV
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19),
- Zakon o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19) i
- Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, i utvrđuje da li su riješeni imovinski odnosi na zemljištu, u smislu da li su nekretnine upisane kao svojina i posjed Grada Prijedor.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i upućuje stranke da dostave i drugu neophodnu dokumentaciju.
3. Preduzima sve potrebne aktivnosti na rješavanju imovinskih odnosa na nekretninama.
4. Priprema prijedlog odluke za sjednicu Skupštine grada.
5. Dostavlja svu neophodnu dokumentaciju notarskoj kancelariji radi sačinjavanja nacrta ugovora.
6. Dostavlja nacrt ugovora Pravobranilaštvu RS Sjedište zamjenika Prijedor, radi dostavljanja mišljenja.
7. Dostavlja mišljenje notarskoj kancelariji, radi sačinjavanja ugovora za potpis.
8. Potpisivanje ugovora, od strane ugovornih lica.
9. Dostavlja ugovor u Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove PJ Prijedor, radi provođenja promjena u evidencijama o nekretninama.

ORGANIZACIONA JEDINICA
STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA, ODSJEK ZA IMOVINSKE POSLOVE I EVIDENCIJU NEKRETNINA
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >

ODGOVORNA OSOBA
DIJANA STOJIĆ
052/245-115, KANC: 30, RADNO MJESTO: Šef Odsjeka za imovinske poslove i evidenciju nekretnina
Kontakt < e-mail >
ANA BAJIĆ SEMIZ
052/245-183, KANC: 31, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Kontakt < e-mail >
ŽANA MILOSAVLjEVIĆ
052/245-183, KANC: 31, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Kontakt < e-mail >