Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Komunalno-inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti i zahtjevu stranke


NAZIV POSTUPKA: Komunalno-inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti i zahtjevu stranke
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek komunalne policije
ŠIFRA ZAHTJEVA: OKP_001 GP MP 7.1.3.1. (11/1-1)
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

PRAVNI OSNOV
- Zakon o komunalnoj policiji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 28/13)
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10)
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13, 6/19, 8/21).

OPIS POSTUPKA
Komunalni policajac preduzima mjere i radnje u okviru svojih prava, dužnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonim i dr. propisima:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Nalaže preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji, odnosno zabrani vršenje određenih radnji s ciljem potpunijeg utvrđivanja činjeničnog stanja.
4. Izrađuje upravni akt i isti dostavlja stranci.
5. Izdaje prekršajni nalog, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, podnosi prijavu za učinjeno krivično djelo, obavještava drugi organ o potrebi preduzimanja mjera iz nadležnosti tog organa i preduzima druge mjere i radnje propisane zakonom i dr. propisima.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODSJEK KOMUNALNE POLICIJE
Adresa: Svetosavska 27, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave na „Jerezi“
Elektronska pošta: < E-mail >
Telefon: 052/216-988

ODGOVORNA OSOBA

RADMILA GAVRILOVIĆ
052/216-988, KANC.: 1, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za AOP-a
MARKO ĆALIĆ
052/216-988, KANC.: 1, RADNO MJESTO: Komunalni policajac
SLAVIŠA BASRAK
052/216-988, KANC.: 3, RADNO MJESTO: Komunalni policajac
DRAGAN DOŠEN
052/216-988, KANC.:3, RADNO MJESTO: Komunalni policajac
UGLJEŠA VUJIĆ
052/216-988, KANC.: 3, RADNO MJESTO: Komunalni policajac
ZORANA DRINIĆ
052/216-988, KANC.: 3, RADNO MJESTO: Komunalni policajac
MLADEN BOSANČIĆ
052/216-988, KANC.: 3, RADNO MJESTO: Komunalni policajac
ALEKSANDAR TUVIĆ
052/216-988, KANC.: 3, RADNO MJESTO: Komunalni policajac
DARKO AVRAMOV
052/216-988, KANC.: 3, RADNO MJESTO: Komunalni policajac
MARKO DESPOTOVIĆ
052/216-988, KANC.: 3, RADNO MJESTO: Komunalni policajac
SRETKO KARLICA
052/216-988, KANC.: 3, RADNO MJESTO: Komunalni policajac
MILE PRERAD
052/216-988, KANC.: 3, RADNO MJESTO: Komunalni policajac