Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje odobrenja za sječu - orezivanje stabala


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje odobrenja za sječu - orezivanje stabala
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za komunalne poslove i zaštitu životne sredine
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP ST 8.4.2.47 08
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Odluka zajednice etažnih vlasnika za sječu-orezivanje stabala i snošenju nastalih troškova
2. Administrativna gradska taksa u iznosu od 10 KM

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18)
- Odluka o gradskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Grada Prijedor 8/21).
- Odluka o održavanju i zaštiti zelenih i rekreacionih površina (Službeni glasnik Opštine Prijedor,broj 9/06)

OPIS POSTUPKA
oditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjera kompletnosti zahtjeva u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Izlazak na teren i uviđaj na licu mjesta
3. Izrađuje upravni akt
4. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Adresa:Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
NADA ĐAKOVIĆ
052/245-187, KANC.: 8, RADNO MJESTO: Stručni saradnik za zaštitu životne sredine