Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izmjenu ekološke dozvole (u postupku revizije)


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izmjenu ekološke dozvole (u postupku revizije)
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za komunalne poslove i zaštitu životne sredine
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP ST 6.3.1.2 08
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Obavještenje i dokaze o izvršenoj izmjeni.
2. Kopiju ekološke dozvole koja je predmet revizije.
3. Kopiju rješenja za odobrenje za građenje i odobrenja za upotrebu.
4. Izvještaj o izvršenim mjerenjima emisija, naloženim u ekološkoj dozvoli, koja je predmet revizije.
5. Administrativnu gradsku taksu u iznosu od 100 KM.

NAPOMENA: Ukoliko u periodu važenja ekološke dozvole dođe do promjene odgovornog lica,ogovorno lice obavezno je o tome obavijestiti nadležni organ, u pisanoj formi.Nadležni organ u roku 30 dana od prijema pismenog obavještenja i dostavljenih dokaza o nastaloj promjeni, vrši izmjenu u dozvoli, bez provođenja postupka revizije.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 71/12, 79/15 i 70/20),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
- Pravilnik o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 28/13 i 104/17) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Grada Prijedor 8/21, 3/24).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Izrađuje upravni akt - rješenje.
3. Dostavlja stranci upravni akt - rješenje.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
TANJA EĆIM
052/245-187, KANC.:8, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine
NEMANjA SAVANOVIĆ
052/245-187, KANC.:8, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine