Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za inspekcijske poslove
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_001 GP P 8.2.2.1. 10/3
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Rješenje o registraciji (pravna lica) i
2. Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za troškove postupka u vrijednosti od 10,00 KM 2,00 KM, u markicama.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o inspekcijama u RS (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74/10, 109/12, 117/12isp i 44/16),
- Zakon o veterinarstvu u RS (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 75/17),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10) i
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva.
2. Priprema postupak za vršenje inspekcijskog nadzora.
3. Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora izrađuje upravni akt u vidu rješenja.
4. Dostavlja stranci akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODSJEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Adresa: Svetosavska 27, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave na „Jerezi“
Telefon: 052/234-911

ODGOVORNA OSOBA
DRAGANA VUKOJEVIĆ PILIPOVIĆ
052/234-911, KANC.: 10, RADNO MJESTO: Veterinarski inspektor
Kontakt < e-mail >