Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za sufinansiranje projekata NVO


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za sufinansiranje projekata NVO
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP DR 8.4.2.44 12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
- Popunjen Obrazac za pisanje prijedloga projekta kojim udruženje ili fondacija konkuriše na raspisani Javni konkurs,
- Rješenje o registraciji u RS, odnosno BiH (ovjerena kopija),
- Bilans stanja i bilans uspjeha ovjeren od APIF-a (ovjerena kopija),
- Uvjerenje o poreskoj registraciji - JIB (ovjerena kopija),
- Kratak opis udruženja sa podacima o prethodno realizovanim projektima,
- Transakcijski račun udruženja (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke).

PRAVNI OSNOV
- Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 52/01, 42/05),
- Odluka o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija
- Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 5/18).

OPIS POSTUPKA
U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 5/18) i Odluke o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija, Odjeljenje za društvene djelatnosti jednom u toku kalendarske godine objavljuje Javni konkurs za izbor najpovoljnijeg projekta u oblastima: zapošljavanja, socijalne zaštite, kulture, obrazovanja, jačanja demokratskog društva,ljudskih prava, razvoja sporta, ekologije, zdravstva, turizma, privrede i poljoprivrede. Javni konkurs se odvija na javan i transparentan način, te svaka NVO ima uvid u proceduru. Nakon objavljivanja Javnog konkursa i imenovanja Komisije, Komisija vrši bodovanje i utvrđuje rang listu projekata koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, udruženja i fondacije zaključuju Ugovor sa Gradonačelnikom. Lista se objavljuje na zvaničnom sajtu Grada Prijedor. Udruženja i fondacije kojima nije odobren projekat i ne ispunjavaju uslove obavještavaju se pismeno o ishodu njihovog zahtjeva.
Po završetku procedure, sačinjava se Zapisnik i Izvještaj o radu Komisije.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONJA KASALOVIĆ
052/245-195, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
DRAGAN VUČENOVIĆ
052/245-135, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za sport, kulturu, omladinu i porodicu