Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za dodjelu sredstava za vantjelesnu oplodnju


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za dodjelu sredstava za vantjelesnu oplodnju
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_001 GP MP 7.1.4.2 (12-7)
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Uvjerenje o prebivalištu;
2. Rješenja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kojim su priznate 3 procedure asistirane reprodukcije – vantjelesne oplodnje;
3. Medicinski nalaz (ne stariji od 6 mjeseci) kojim se dokazuje opravdana potreba za vantjelesnu oplodnju;
4. Medicinska dokumentacija o prethodno provedenim procedurama vantjelesne oplodnje;
5. Kopija lične karte i žiro računa.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07, 50/10)
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16)
- Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 106/09 i 44/15)
- Pravilnik o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj 13/18).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Izrađuje zapisnik.
4. Dostavlja prijedlog zapisnika Gradonačelniku Prijedora na osnovu kojeg se izdaje zaključak i upućuje stranci.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONjA KASALOVIĆ
052/245-195, KANC.:67, RADNO MJESTO: v. d. Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
ZORICA BILBIJA
052/245-136, KANC.:66, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za zdravstvo i socijalna pitanja