Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje rješenja za vršenje prevoza stvari za vlastite potrebe poljoprivrednog gazdinstva


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje rješenja za vršenje prevoza stvari za vlastite potrebe poljoprivrednog gazdinstva
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za saobraćaj
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP MP 7.5.2.1 06/1-1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE:
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV

1. Ovjerena fotokopiju lične karte,
2. Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, kao dokaz da jepodnosilac zahtjeva nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
3. Ovjerena fotokopija vozačke dozvole za lica koja će upravljati vozilom (vlasnika vozila, odnosno članova porodice nosioca poljoprivrednoggazdinstva),
4. Dokaz da su lica koja će upravljati vozilom zaposlena kod vlasnika vozila ili su u zajedničkom domaćainstvu sa nosiocem poljop. Gazdinstva /kopija prijave za penziono i invalidsko osiguranje, odnosno kućna listaovjerena od nadležnog organa jedinice lokalnenj samouprave/,
5. Dokaz o vlasništvu vozila koje isunjava uslove za prevoz stvari za vlastitepotrebe propisane zakonom,
6. Gradska administrativna taksa u iznosu od 30,00 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA SAOBRAĆAJ
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
VESNA BABIĆ
052/245-185, KANC.:7, RADNO MJESTO: Viši stručni saradnik za upravno pravne poslove iz oblasti saobraćaja i puteva