Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje uvjerenja o upisu u registar preduzetnika / prevoz za vlastite potrebe


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje uvjerenja o upisu u registar preduzetnika / prevoz za vlastite potrebe
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za saobraćaj
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP MP 7.1.3.22 1-3
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE:
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja