Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za pristup informacijama


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za pristup informacijama
ORGANIZACIONA JEDINICA: Kabinet gradonačelnika
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

PRAVNI OSNOV
1. Zakon o slobodi pristupa informacijama, ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/01)
2. Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19)

OPIS POSTUPKA
Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama član 4. ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/01), svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa (Skupštine Grada Prijedora ili Gradonačelnika), a svaki javni organ ima odgovarajuću obavezu da objavi takve informacije. Ovo pravo pristupa se ostvaruje na osnovu uredno podnesenog zahtjeva za pristup informacija, koji sadrži sve tražene elemente i koji se može ocijeniti kao potpun i podliježe samo formalnim radnjama i ograničenjima kako je utvrđeno u ovom zakonu.

ORGANIZACIONA JEDINICA
KABINET GRADONAČELNIKA
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: e-mail
Telefon: 052/245-134

ODGOVORNA OSOBA
DANIJELA DODOŠ
052/245-134, KANC.: 27, RADNO MJESTO: Šef kabineta Gradonačelnika