Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Kategorizacija ugostiteljskih objekata


NAZIV POSTUPKA: Kategorizacija ugostiteljskih objekata
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za privredu i preduzetništvo, Odsjek za upravno - pravne poslove i preduzetništvo
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP R 8.4.2.61 05
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 60 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Fotokopija rješenja Gradske uprave Grada Prijedor o registraciji preduzetnika (za fizička lica) ili fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar (za pravna lica)
2. Potvrda APIF - a (Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske) kojim je odobreno obavljanje djelatnosti
3. Dokaz o uplati 50,00 KM (uplatnica)
- Svrha doznake: Izdavanje rješenja o kategorizaciji ugostiteljskog objekta
- Primalac: RJP Grada Prijedor
- Račun primaoca: 5620070000417349
- Vrsta prihoda: 722131
- Opština: 074
- Budžetska organizacija : 9999999
4. Dokaz o uplati 50,00 KM (uplatnica)
- Svrha doznake: Troškovi izrade ploče oznake vrste i kategorija ugostiteljskog objekta
- Primalac: RJP Grada Prijedor
- Račun primaoca: 5620070000417349
- Vrsta prihoda: 722521
- Opština: 074
- Budžetska organizacija : 0074150

PRAVNI OSNOV
- Zakon o ugostiteljstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 45/17),
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18)
- Pravilnik o uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje (Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 62/18)
- Pravilnik o uslovima za pružanje usluga u apartmanima, sobama za iznajmljivanje i kućama za odmor (Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 85/10)
- Odluka o gradskim administrativnim taksama ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 8/21)
- Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 100/11, 103/11, 67/13 i 123/20)

OPIS POSTUPKA
Komisija u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje, odnosno provjerava kompletnost zahtjeva (da li je zahtjev podnesen na propisanom obrascu, da li su uz zahtjev dostavljeni potrebni dokumenti i da li je plaćena taksa), provjerava ispunjenost uslova, potom voditelj postupka izrađuje upravni akt i dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I PREDUZETNIŠTVO, ODSJEK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE I PREDUZETNIŠTVO
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79 102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-140

ODGOVORNA OSOBA
SLAĐANA MUTIĆ
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
NEVENA RASTOKA
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO :Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
BRANKICA ĐAKOVIĆ
052/245-155, KANC.:1, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo
VESNA VRHOVAC
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo