Kabinet gradonačelnika

Šef kabineta: DANIJELA DODOŠ, dipl. ekonomista

Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-134
052/245-113