ISO standard

< ISO > standard


< BAS EN ISO 9001:2015 >

< ISO 9001 > je međunarodni standard koji definiše zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom < (QMS) >. Organizacije koriste standard da pokažu sposobnost da dosljedno obezbjeđuju proizvode i usluge koji zadovoljavaju korisnika i ispunjavju zahtjeve u skladu sa zakonskim odredbama. To je najpopularniji standard u < ISO 9000 > seriji i predstavlja temelj za uspotstavljanje integrisanog sistema kvaliteta. < ISO 9001 >, prvi put je objavljen 1987. godine od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju < (ISO) >.

Grad Prijedor je među prvim upravama uveo ovaj standard 2008. godine. Tada je uveden standard < ISO 9001:2000 >. Naravno, podrazumjeva se da je u kasnijim promijenama i dopunama standarda naša uprava slijedila trendove te uvodila izmjene i to 2008, potom 2015, u skladu sa odlukama Međunarodnog instituta za standardizaciju < ISO >.

Standard po kojem postupamo posjedujemo već 10 godina. Svi segementi u oragizacionom smislu su ipunjeni, te se može reći da mi zahtjeve standrda koristimo kao vodiče ka ispunjenju zahtjeva građana i prepoznavanju potreba za daljim unapređenjem usluga.

Standard za nas znači slijedeće:

- ispunjavanje zahtjeva građana i usredsređenost na kvalitet usluge
- poboljšanje zadovoljstva svih korsinika usluga
- utvrđivanje vizije dugoročnog razvoja organizacije i njena misija
- poboljšanje poslovanja naročito sa onim korisnicima za koje je posedovanje sertifikata tako reći imperativ ili kako se popularno kaže < „must have“ >
- poboljšanje funkcionisanja cijele organizacije, povećanje efikasnosti i sagledavanje svih procesa i njihovi aspekata
- integracija procesa
- razvijanje profesionalne kulture i povećanja morala zaposlenih
- jasno definisanje prava, obaveza i ovlašćenja vlasnika procesa, odnosno zaposlenih
- povećanje kompetentnosti zaposlenih i njihovo stalno napredovanje i usavršavanje
- postizanje međunarodno priznatog kvaliteta kao jednog od potencijalnih preduslova za kandidovanje projekata u međunarodnim okvirima

Standard nije zakon, već sporazum ili najbolja praksa koju organizacija može da dobrovoljno primenjuje. Standard odražava visok nivo profesionalizma. Sistem upravljanja kvalitetom je alat sa kojim organizacija može da utvrdi kako se može da zadovolji zahtjeve svojih građana i druge zainteresovane strane koje su uključene u njenim aktivnostima. < ISO > standard se može primjeniti na svaku organizaciju bez obzira na njenu veličinu i djelatnost.

Dakle, već je rečeno da je revizija standarda < ISO 9001 > izvršena 2015. godine. Zainteresovanim stranama ostavljen je period od 3 godine da svoje poslovanje usaglase sa novom revizijom standarda, odnosno zaključno sa septembrom 2018. godine. Može se slobodno reći da je standard imao poprilične promjene koje se naročito mogu uočiti na prvi pogled. Ono što je jako važno jeste da je smanjen broj obaveznih procedura, dok je akcenat stavljen na zapise.

Najveće novine odnose se na slijedeće:

- Nema više preventivnih mera, već je sam standard preventivna mera.
- Potpuno uključivanje najvišeg rukovodstva.
- Nove definicije konteksta, rizika i prilika, dokumentovanih informacija i dr.
- Kontekst organizacije – opis svih eksternih i internih učesnika i zainteresovanih strana, koje imaju ili mogu imati uticaj na rad Gradske Uprave.

Osnovni principi menadžmenta kvalitetom prema standardu < ISO 9001 > su sljedeći:

1. usredsređenost na korisnika – Organizacija mora da utvrđuje zahtjeve zainteresovanih strana i utvrđuje interna i eksterna pitanja relevantna za njenu svrhu.
2. liderstvo – podrazumjeva veću odgovornost rukovodstva
3. angažovanje ljudi – akcenat je stavljen na zaposlene koji predstavljaju srž svake organizacije
4. procesni pristup – podrazumjeva pristup < PDCA > < (plan, do, check, act) >
5. poboljšavanje – podrazumeva kontinuirano poboljšavanje organizacije
6. donošenje odluke na osnovu činjenica – odluke se donose na osnovu detaljnih analiza
7. menadžment međusobnim odnosima – planiranje, integracija i razvoj