Primjeri uspješne prakse

< „Arcelor Mittal“ Ltd. > – proizvodnja željezne rude (Velika Britanija/Indija)
Akademika Jovana Raškovića 1
79101 Prijedor RS, BiH
Telefon: 387 52 23 48 00
Faks: 387 52 23 27 66
ArcelorMittal.Prijedor@arcelormittal.com
http://prijedor.arcelormittal.com/

< KRAŠ Group – “Mira” joint share holders > – proizvodnja keksa i srodnih proizvoda (Hrvatska)
Kralja Aleksandra 3
79101 Prijedor RS, BiH
Telefon: 387 52 23 22 11
Faks: 387 52 23 28 88
office@miraprijedor.com
http://mira-prijedor.com/

< „Austronet“ Ltd. > – proizvodnja polipropenskih zaštitnih mreža (Austrija)
Kozaruša bb
79202 Kozarac RS, BiH
Telefon: 387 52 34 63 00
Faks: 387 52 34 63 01
info@austronet.ba
http://www.austronet.ba/

< CORA Group – “Lipa Drvo” Ltd. > – obrada drveta i proizvodnja drvnih elemenata (Italija)
Palih boraca bb
79203 Omarska RS, BiH
Telefon: 387 52 33 31 49
Faks: 387 52 33 11 70
info@lipadrvo.com
http://www.lipadrvo.com/

< CEMEX Group joint share holders > – proizvodnja konstrukcionih materijala(Hrvatska/Meksiko)
Rudnička 39
79101 Prijedor RS, BiH
Telefon: 387 52 24 36 50
Faks: 387 52 24 36 51
hr.info@cemex.com
http://www.cemex.hr/nasi-terminali.aspx

< „Nuti Marco“ Ltd. > – proizvodnja donjih dijelova obuće (Italija)
Rasavci 17
79101 Prijedor RS, BiH
Telefon: 387 52 33 83 43
Faks: 387 52 33 83 42
nuti.due.bosnia@gmail.com
http://www.nutidue.it/it/got_flash.php

< „Cummins RepSerp“ Ltd. > – popravak i prodaja dizel motora (BiH/Srbija)
Aleja kozarskog odreda bb
79101 Prijedor RS, BiH
Telefon: 387 52 23 19 09
Faks: 387 52 21 36 11
info@cumminsrepserp.com
http://cumminsrepserp.com/o_nama.html

< „Nova Ivančica“ Ltd. > – proizvodnja gornjih dijelova obuće (Hrvatska)
4. jula bb
79202 Kozarac RS, BiH
Telefon: 387 52 34 62 10
Faks: 387 52 34 62 20
zbanjac@nova-ivancica.ba
http://www.ivancica.hr/

< „Norbos“ Ltd. > – proizvodnja metalnih proizvoda (Norveška)
Kozaruša bb
79202 Kozarac RS, BiH
Telefon: 387 52 48 53 35
Faks: 387 52 48 91 38
office@norbos.com
http://www.norbos.com/index.php/bs-BA/o-nama-menu-ba

< „Arifagić Investment“ Ltd. > – centar za oplemenjivanje i odabir norveških crvenih goveda (Norveška)
Trnopolje 61
79202 Kozarac RS, BiH
Telefon: 387 52 32 02 12
Faks: 387 52 32 02 12
arifagicinvestment@hotmail.com
http://www.arifagicinvestment.ba

< „Edna Metalworking“ Ltd. > – proizvodnja metalnih proizvoda (Njemačka)
Slavka Rodića bb
79101 Prijedor RS, BiH
Telefon: 387 52 96 12 38
Faks: 387 52 96 12 38
info@ednametalworking.com
http://www.ednametalworking.com/

< „Karpenteri Vitorog“ Ltd. > – proizvodnja drvnih proizvoda(Srbija)
Jaruge bb
79101 Prijedor RS, BiH
Telefon: 387 52 48 25 02
Faks: 387 52 48 25 02
office@karpenteri-vitorog.com
http://karpenteri-vitorog.com/

< „EH-Solutions“ Ltd. > – proizvodnja metalnih proizvoda (Švicarska)
Kozaruša bb
79202 Kozarac RS, BiH
Telefon: 387 66 32 78 75

adnan.menkovic@eh-solutions.ba
http://www.hausammann.com/de/home.htm

< „Entering HIP“ Ltd. > – proizvodnja ljepila (BiH/Italija)
Rudi Čajaveca 1
79101 Prijedor RS, BiH
Telefon: 387 52 91 10 11

office@enteringfloors.com
http://www.enteringfloors.com/