Javna komunalna preduzeća

Javna komunalna preduzeća

Na području grada Prijedora postoje 6 javnih komunalnih preduzeća („Komunalne usluge“ a.d. Prijedor, „Vodovod“ a.d. Prijedor, „Toplana“ a.d. Prijedor, i „Gradska tržnica“ a.d. Prijedor, „Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor i JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor), čija je osnovna djelatnost od opšteg i društvenog interesa za građane Prijedora. Uspješno obavljanje bilo koje od djelatnosti, s kojima se ova preduzeća bave, nije moguće bez partnerskog odnosa istih sa lokalnom zajednicom i relevantnim subjektima grada Prijedora. Većinski vlasnik javnih preduzeća i ustanova je grad Prijedor.

„VODOVOD“ a.d. Prijedor
Kozarska 87
Broj telefona: 052-236-600
Kontakt < e-mail >
< web > prezentacija
Sistem vodosnabdijevanja i kanalizacije u Prijedoru je počeo 1961. godine osnivanjem komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Prijedor. Osnovna djelatnost preduzeća je obavljanje javne vodne usluge vodosnabdijevanja oko 70.000 stanovnika i odvodnja otpadnih voda.

„KOMUNALNE USLUGE“ a.d. Prijedor
Kozarska 87
Broj telefona: 052-237-177
Kontakt < e-mail >
< web > prezentacija
Preduzeće je osnovano 1961. godine. Osnovne djelatnosti preduzeća su sakupljanje, odvoz i deponovanje gradskog otpada, održavanje javne higijene, održavanje gradskog zelenila i pogrebne usluge.

„TOPLANA“ a.d.Prijedor
Rudnička 66
Broj telefona: 052-231-779
Kontakt < e-mail >
< web > prezentacija

Prijedor je 1971. godine krenuo u projekat proizvodnje i distribucije toplotne energije. Danas Toplana korišćenjem stručnih sposobnosti zaposlenih radnika pruža korisnicima kvalitetnu uslugu proizvodnje i distribucije toplotne energije.

„GRADSKA TRŽNICA“ a.d. Prijedor
Miloša Obrenovića 5
Broj telefona: 052-232-494
Kontakt < e-mail >
„Gradska tržnica“ a.d. Prijedor je preduzeće koje se bavi pružanjem tržno-pijačnih usluga nastala diobom Javnog preduzeća „Komgrad“ Prijedor 2000. godine. Osnovnu djelatnost čini trgovina na malo na tezgama i pijacama tj. pružanje usluga trećim licima koja koriste prostor kojim upravlja tržnica.

„AUTOTRANSPORT PRIJEDOR“ a.d. Prijedor
Rudi Čajaveca 1
Broj telefona: 052-240-150
Kontakt < e-mail >
< web > prezentacija
Preduzeće „Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor osnovano je 2010. godine kao zatvoreno akcionarsko društvo čiji je vlasnik Grad Prijedor. Osnovna djelatnost preduzeća je prevoz putnika.

JP „ZAVOD ZA IZGRADNjU GRADA“ Prijedor
Miloša Obrenovića 18c
Broj telefona: 052-231-402
Kontakt < e-mail >
< web > prezentacija
JP Zavod za izgradnju grada Prijedor je preduzeće od lokalnog interesa nastalo 2006. godine. Osnovna djelatnost je obavljanje poslova stručno-servisne institucije za planiranje i realizaciju, kontrolu i nadzor izgradnje i urbanog razvoja u gradu Prijedor.

Izvještaji o radu javnih komunalnih ustanova i preduzeća usvojeni su zaključkom na Skupštini grada dana 21.04.2017. godine (Službeni glasnik Grada Prijedor 6/17).

Dokumenti